Thông tin mới nhất

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIẸN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN MẶT

16/08/2023

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIẸN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2022 BẰNG TIỀN MẶT

Xem chi tiết
icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ