Thông tin mới nhất

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN QUÝ 2 NĂM 2024

18/07/2024

NQB Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2024

Xem chi tiết
icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ