Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Một giá trị - một niềm tin

Quản lý, phát triển hệ thống cấp nước, cung ứng, kinh doanh nước sạch cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình.

  • 100%

    Nước sạch

  • 24/7

    Hỗ trợ

  • Hơn 60.000

    Khách hàng

ImageMiddleHome
icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ