CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI CDTN 2023

08/03/2023

NQB Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

Những tệp đính kèm:

icon-water

CBTT chot DSCD de DHCDTN

icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ