CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT

07/09/2022

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (NQB) công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu

Những tệp đính kèm:

icon-water

Chot DS co dong chi tra co tuc (signed)

icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ