Thông tin mới nhất

CÔNG BỐ THÔNG TIN BỔ SUNG BCTC KIỂM TOÁN 2023

19/04/2024

NQB công bố thông tin bổ sung Báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2023 so năm 2022, tại Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023

Xem chi tiết
icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ