Tuần lễ quốc gia nước sạch và VSMT năm 2021

18/07/2022

Nước sạch là nguồn sống, điều ấy được khẳng định trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Việc có được nguồn nước sạch cho sinh hoạt luôn là vấn đề cấp thiết khi môi trường sống ngày càng bị ô nhiễm. Thực trạng nguồn nước sạch ở Việt Nam cũng đang trong tình trạng báo động vì ô nhiễm và khan hiếm, khoảng 20% dân số chưa tiếp cận được với nguồn nước sạch và 30% dân số chưa nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của nguồn nước sạch. Nguồn nước là có hạn, vì vậy mỗi người dân cần sử dụng tiết kiệm hợp lý và hiệu quả. Mỗi hộ gia đình chúng ta tuy bỏ tiền ra mua nước sạch nhưng hãy dùng tiết kiệm và nghĩ đến những lúc có tiền cũng không mua được nước sạch để dùng. Mọi người hảy chung tay bảo vệ nguồn nước và sử dụng nước tiết kiệm.

 

 

 

 

 

 

 

 

icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ