THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIÁN ĐOẠN CUNG CẤP NƯỚC MỘT SỐ KHU VỰC TP ĐỒNG HỚI - NGÀY 17/06/2024

17/06/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc cung cấp nước gián đoạn tại một số khu vực sau:

Khu vực mất nước gián đoạn: Phường Hải Thành, xã Quang Phú - TP Đồng Hới; xã Nhân Trạch - huyện Bố Trạch.

Khu vực nước yếu hơn bình thường: xã Lộc Ninh, xã Bảo Ninh - TP Đồng Hới.

Thời gian dự kiến: 05h00 - 15h30 ngày 17/06/2024 (Thứ 2).

Lý do : Theo lịch tạm ngừng cung cấp điện (Thông báo số 01/ĐLĐH-KHKT ngày 10/06/2024) của Điện lực Đồng Hới.

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình xin thông báo đến quý khách hàng được biết, có kế hoạch dự trữ và sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt trong thời gian gián đoạn cung cấp nước nói trên. Trân trọng thông báo!

icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ