Thông báo về việc gián đoạn cung cấp nước một số khu vực thuộc huyện Quảng Ninh (25/06/2024)

25/06/2024

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình trân trọng thông báo đến quý khách hàng về việc cung cấp nước gián đoạn tại một số khu vực sau:

Khu vực bị ảnh hưởng mất nước: Thôn Lộc Long, thôn Phúc Mỹ xã Xuân Ninh; Thôn Cao Xuân, Phúc Nhĩ xã An Ninh, huyện Quảng Ninh.

- Thời gian dự kiến : Từ 12h30 đến 1̀̀̀5h00 ngày 25/06/2024.

- Lý do : Thực hiện kê hoạch đấu nối và xử lý sự cố các tuyến ống D200 trên đia bàn xã Xuân Ninh (Đấu nối 02 điểm của dự án đầu tư công UBND huyện).

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình xin thông báo đến quý khách hàng được biết, có kế hoạch dự trữ và sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt trong thời gian gián đoạn cung cấp nước nói trên. Trân trọng thông báo!

SĐT Trạm Cấp nước Rào Đá: 0862772877- 0394564923.

icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ