Tin mới nhất

Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

18/07/2022

Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2020- 2025

Xem chi tiết
icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ