THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

 

A. QUY ĐỊNH CHUNG:

Trường hợp khách hàng có thay đổi về mục đích sử dụng nước, sửa đổi các thông tin trong hợp đồng thì thông báo cho bên cung cấp dịch vụ trước 15 ngày để cùng điều chỉnh hoặc ký lại hợp đồng.

Trường hợp khách hàng chuyển giao bất động sản (dưới mọi hình thức) tại điểm cấp nước cho đối tượng khác thì người tiếp quản bất động sản phải có văn bản cam kết kế thừa toàn bộ tài sản cấp nước (do khách hàng đầu tư ban đầu) và đăng ký sử dụng nước để bên cung cấp dịch vụ có cơ sở ký lại hợp đồng dịch vụ cấp nước.

 

B. THỦ TỤC THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG:

Mẫu đề nghị thay đổi thông tin khách hàng sử dụng nước (theo mẫu đính kèm)

 

I. Hồ sơ gồm:

1. Trường hợp chuyển nhượng hệ thống cấp nước, thay đổi tên trên hợp đồng dịch vụ cấp nước đối với cá nhân, tổ chức: 

- Bản photo một trong các giấy tờ tại địa chỉ đề nghị cấp nước:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho tặng có công chứng.

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Bản photo quyết định thành lập doanh nghiệp; bản photo chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

 

2. Trường hợp chuyển tên do chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước mất:

- Bản photo giấy chứng tử (nếu có).

 

3. Trường hợp thay đổi thông tin khách hàng do có sự sáp nhập, chia tách, đổi tên.

- Bản photo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, đổi tên.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

 

4. Trường hợp thay đổi thông tin khách hàng thuê trụ sở, nhà, mặt bằng:

- Bản photo hợp đồng thuê trụ sở, nhà, mặt bằng (nếu có).

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Bản photo quyết định thành lập doanh nghiệp; bản photo chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

- Biên bản thỏa thuận ứng trước tiền sử dụng nước sạch.

- Cam kết của chủ hợp đồng dịch vụ cấp nước thanh toán tiền sử dụng nước nếu bên thuê không thanh toán tiền sử dụng nước hàng tháng.

 

Quý khách hàng đến đăng ký trực tiếp tại văn phòng, Chi nhánh, Trạm cấp nước thuộc khu vực mình sinh sống để làm thủ tục đăng ký.

 

TT Đầu mối

Địa chỉ

SĐT

1

 Phòng Quan hệ khách hàng

 Số 81 Lý Thường Kiệt, Đồng Hải, Tp Đồng Hới

02323822610

2

 Chi nhánh Cấp nước Đồng Hới

 Số 55 Lê Thành Đồng, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới

02323825850

3

 Trạm cấp nước Quán Hàu

 Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh

02323872806

4

 Chi nhánh Cấp nước Ba Đồn

 Số 315 Quang Trung, Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn

02323707444

5

 Trạm Cấp nước Hoàn Lão

 Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

02326509599

6

 Trạm Cấp nước Kiến Giang

 Thôn Quy Hậu, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy

02323883856

7

 Trạm Cấp nước Quy Đạt

 Xã Yên Hóa, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa

02323509004

8

 Trạm Cấp nước Đồng Lê

 Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa

02323684328

9

 Trạm Cấp nước NT Việt Trung

 Tiểu khu 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch

02323825850

10

 Trạm Cấp nước Phong Nha

 Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch

02322503889

11

 Trạm Cấp nước Rào Đá

 Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh

0862772877  0394564923

 

Những tệp đính kèm:

icon-water

BM.QHKH.0005 - De nghi thay doi thong tin KH-18102023.docx

Danh sách đối tác thu Hộ