THỦ TỤC THANH LÝ HỢP ĐỒNG, KHÔI PHỤC HỆ THỐNG CẤP NƯỚC

 

Hồ sơ gồm:

1. Trường hợp thanh lý hợp đồng:

 

- Tờ trình chốt khối lượng, thanh lý hợp đồng (theo mẫu đính kèm)

 

2. Trường hợp khôi phục lại hệ thống cấp nước:

 

2.1 Trường hợp khách hàng đã thanh lý hợp đồng hoặc nhiều tháng liên tục không sử dụng, đơn vị cấp nước đã tạm bịt tuyến ống, gỡ thu hồi đồng hồ nước. Nay có nhu cầu sử dụng nước trở lại.

- Giấy đề nghị khôi phục lại hệ thống cấp nước, khách hàng thanh toán chi phí đấu nối và các chi phí khác liên quan đến việc mở nước theo quy định.

- Đối với những trường hợp đã thanh lý hợp đồng mà khách hàng mới có nhu cầu sử dụng lại hệ thống cấp nước thì bổ sung bản photo một trong các giấy tờ tại địa chỉ đề nghị cấp nước:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

+ Hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, cho tặng có công chứng.

- Đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Bản photo quyết định thành lập doanh nghiệp; bản photo chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu có).

2.2 Trường hợp khách hàng nợ tiền sử dụng nước, đơn vị cấp nước đã tạm ngừng cấp nước.

- Khách hàng thanh toán số tiền sử dụng nước còn nợ, chi phí đấu nối và các chi phí khác liên quan đến việc mở nước theo quy định.

 

Quý khách hàng đến đăng ký trực tiếp tại văn phòng, Chi nhánh, Trạm cấp nước thuộc khu vực mình sinh sống để làm thủ tục đăng ký.

 

TT Đầu mối

Địa chỉ

SĐT

1

 Phòng Quan hệ khách hàng

 Số 81 Lý Thường Kiệt, Đồng Hải, Tp Đồng Hới

02323822610

2

 Chi nhánh Cấp nước Đồng Hới

 Số 55 Lê Thành Đồng, Phường Hải Thành, Thành phố Đồng Hới

02323825850

3

 Trạm cấp nước Quán Hàu

 Tiểu khu 4, Thị trấn Quán Hàu, Huyện Quảng Ninh

02323872806

4

 Chi nhánh Cấp nước Ba Đồn

 Số 315 Quang Trung, Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn

02323707444

5

 Trạm Cấp nước Hoàn Lão

 Tiểu khu 2, Thị trấn Hoàn Lão, Huyện Bố Trạch

02326509599

6

 Trạm Cấp nước Kiến Giang

 Thôn Quy Hậu, Xã Liên Thủy, Huyện Lệ Thủy

02323883856

7

 Trạm Cấp nước Quy Đạt

 Xã Yên Hóa, Thị trấn Quy Đạt, Huyện Minh Hóa

02323509004

8

 Trạm Cấp nước Đồng Lê

 Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hóa

02323684328

9

 Trạm Cấp nước NT Việt Trung

 Tiểu khu 3, Thị trấn Nông trường Việt Trung, Huyện Bố Trạch

02323825850

10

 Trạm Cấp nước Phong Nha

 Xã Sơn Trạch, Huyện Bố Trạch

02322503889

11

 Trạm Cấp nước Rào Đá

 Xã An Ninh, Huyện Quảng Ninh

0862772877  0394564923

 

 

 

Những tệp đính kèm:

icon-water

BM.QHKH.09 Đề nghị chốt khối lượng, Thanh lý hợp đồng (Cơ quan)-06112022.docx

icon-water

BM.QHKH.07 Đề nghị chốt khối lượng, Thanh lý hợp đồng (cá nhân)-06112022.docx

Danh sách đối tác thu Hộ