Thực hiện Quyết định số 10/QĐ-UBND, 1617/QĐ-UBND ngày 03/06/2021 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh Quảng Bình về việc ban hành giá bán nước sinh hoạt và phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất, cung cấp.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO

 

I. Quy định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt

 

Mục đích sử dụng nước

Lượng nước sạch sử dụng/tháng

Giá bán
 (đồng/m³) 

Mức

 Ký hiệu 

 

 

 Nước dùng cho sinh hoạt 

 Mức từ 1m³ - 10m³ đầu tiên (sinh hoạt 1, hộ/tháng) 

SH1

7.000

 Từ trên 10m³ - 20m³ (sinh hoạt 2, hộ/tháng)

SH2

8.700

 Từ trên 20m³ - 30m³ (sinh hoạt 3, hộ/tháng)

SH3

9.700

 Từ trên 30m³ (sinh hoạt 4, hộ/tháng)

SH4

10.400

 

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chi phí chuyển đổi sở hữu đồng hồ đo nước, chi phí ngõ khởi thủy lắp đặt cho khách hàng, phí nước thải công nghiệp, chi phí dịch vụ bảo vệ môi trường rừng (52 đồng/m³), thuế tài nguyên nước, chi phí giám sát môi trường, chi phí nước thô đầu vào được cơ cấu trong giá tiêu thụ sản phẩm nước sạch lấy từ các công trình thủy lợi (350 đồng/m³); không bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

 

II. Giá nước sạch cho các mục đích sử dụng khác ngoài giá nước sạch cho sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình sản xuất cung cấp, cụ thể như sau:

 

TT Đối tượng sử dụng

Ký hiệu 

Giá bán (đ/m³)

1

 Cơ quan hành chính sự nghiệp và các đoàn thể 

HCSN

10.800

2

 Đơn vị sản xuất vật chất

SX

12.000

3

 Đơn vị, cá nhân kinh doanh dịch vụ

DV

15.000

 

Mức giá trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt và giá dịch vụ thoát nước theo quy định.

 

Những tệp đính kèm:

icon-water

10_2021_QD-UBND(03.06.2021_14h32p44)_signed-24082022.pdf

Danh sách đối tác thu Hộ