Danh sách mạng lưới điểm thanh toán tiền nước qua Payoo tại Quảng Bình

24/07/2022

Khách hàng đến các cửa hàng liên kết với Payoo dưới đây, để thanh toán hoá đơn nước Quảng Bình.
Dịch vụ này đang được triển khai tại hơn 5.000 điểm giao dịch của các chuỗi cửa hàng như Vinmart, Vinmart+, Toàn Cầu Luxury, FPT shop, hệ thống Thế giới di động...

Zalo

Zalo

Zalo
 

 

Thanh toán trực tiếp tại cửa hàng có liên kết với Payoo:

Bước 1: Khách hàng đến các cửa hàng liên kết với Payoo, yêu cầu thanh toán hoá đơn nước Quảng Bình

 

Zalo
 

 

Bước 2: Cung cấp Mã Khách Hàng cho thu ngân cửa hàng

 

Bước 3: Xác nhận thông tin số tiền phải thanh toán với thu ngân.

 

Bước 4: Thanh toán trực tiếp cho thu ngân. Khách hàng nhận biên nhận và giữ lại để đối chiếu khi cần thiết.

 

Liên hệ với Hotline của Payoo:

Các vấn đề liên quan đến dịch vụ Payoo, vui lòng liên hệ số Hotline 1900 54 54 78 hoặc gởi thông tin về địa chỉ email: support@payoo.com.vn Thời gian hoạt động của số Hotline 1900 54 54 78

Thứ 2 đến thứ 6: 08:00 đến 21:00 Thứ 7 và Chủ nhật: 08:00 đến 19:00

icon-water

Giới thiệu về Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Xem chi tiết về Công ty để biết rõ hơn về chúng tôi

Danh sách đối tác thu Hộ