Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Giá nước

Thông báo điều chỉnh giá nước

15/12/2016

Thông báo điều chỉnh giá nước Thông báo Quyết định số: 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình, Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên đại bàn tỉnh Quảng Bình

Chọn trang