Thứ 2, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Công đoàn

Thông báo vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2017

10/12/2017 4:23:36 PM

Thông báo vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2017 Hưởng ứng lời kêu gọi của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình, BCH Công đoàn vận động CB-CNV Lao động Công ty hưởng ứng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo năm 2017

Chọn trang