Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

10/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm và hệ thống thông tin, có yêu cầu theo thông báo.

PHÒNG CHỐNG VIRUS COVID-19

21/02/2020

PHÒNG CHỐNG VIRUS COVID-19 Triển khai thực hiện Công văn số: 67/CV-HCTNVN ngày 12-2-2020 của Hội Cấp thoát nước Việt Nam, về Kiểm soát lây nhiễm Virut 2019-nCoV qua đường nước

ĐEO KHẨU TRANG TRONG LÚC LÀM VIỆC

11/02/2020

ĐEO KHẨU TRANG TRONG LÚC LÀM VIỆC PHÒNG CHỐNG DỊCH VIÊM PHỔI DI VIRUS CORONA

ĐIỀU LỆ CÔNG TY

19/07/2019

ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

04/01/2017

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017 Thông báo tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2017

Chọn trang