Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông báo

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT

26/07/2021

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT Sự cố đường ống cấp nước chính của Thành phố Đồng Hới

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC SẠCH

11/06/2021

THÔNG BÁO VỀ THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC SẠCH Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình Thông báo thay đổi giá nước máy kể từ ngày 13/6/2021.

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

25/02/2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Công ty CỔ phần Cấp nước Quảng Bình, thông báo tuyển dụng lao động Công nghệ thông tin năm 2021

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

10/11/2020

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm và hệ thống thông tin, có yêu cầu theo thông báo.

Chọn trang