Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông báo

Thông báo về việc thông báo tạm ngừng cấp nước thực hiện sửa chữa đường ống cấp nước

23/12/2021

Thông báo về việc thông báo tạm ngừng cấp nước thực hiện sửa chữa đường ống cấp nước Thông báo về việc thông báo tạm ngừng cấp nước thực hiện sửa chữa đường ống cấp nước

Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 17/12/2021

16/12/2021

Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 17/12/2021 Thông báo về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 17/12/2021

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

02/10/2021

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021 về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

02/10/2021

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021 về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

Chọn trang