Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông báo

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

02/10/2021

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021 về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

02/10/2021

về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021 về việc tạm ngừng cấp nước trong ngày 02/10/2021

SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ

20/08/2021

SỬ DỤNG NƯỚC TIẾT KIỆM, HIỆU QUẢ Thời tiết nắng nóng cực đoan, gây thiếu nước một số vùng tại Lệ Thủy

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT

26/07/2021

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT Sự cố đường ống cấp nước chính của Thành phố Đồng Hới

Chọn trang