Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

Ngày 27/7

7/25/2018 5:17:04 PM

Ngày 27/7 Thăm tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng

Tổ chức 1/6 cho các cháu

6/1/2018 8:59:29 AM

Tổ chức 1/6 cho các cháu Quốc tế thiếu nhi 1/6

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

4/27/2018 8:53:53 AM

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 NQB Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Làm việc với lãnh đạo tỉnh

3/7/2018 11:18:58 AM

Làm việc với lãnh đạo tỉnh Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm và làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

Hội nghị đánh giá công tác cán bộ năm 2017

1/17/2018 5:21:48 PM

Hội nghị đánh giá công tác cán bộ năm 2017 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tổ chức Hội nghị đánh giá cán bộ năm 2017

Chọn trang