Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020- 2025

04/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2020- 2025

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NĂM 2020

22/05/2020

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NĂM 2020 Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

PHÒNG CHỐNG VIRUS COVID-19

12/03/2020

PHÒNG CHỐNG VIRUS COVID-19 Triển khai thực hiện Phòng, chống dịch Covid-19 toàn Công ty

Đền ơn đáp nghĩa!

26/07/2019

Đền ơn đáp nghĩa! Kỷ niệm ngày thương binh, liệt sĩ 27/7

Chọn trang