Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT QUẢNG BÌNH

30/06/2021

HỘI THI SÁNG TẠO KỸ THUẬT QUẢNG BÌNH UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội thi sáng tạo Kỹ thuật lần thứ IX, Công ty thông báo để CB-CNV lao động toàn Công ty tham gia cuộc thi.

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NĂM 2021

07/05/2021

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NĂM 2021 Nước sạch là nguồn sống

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020- 2025

04/06/2020

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020- 2025 Đảng bộ Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Nhiệm kỳ 2020- 2025

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NĂM 2020

22/05/2020

TUẦN LỄ QUỐC GIA NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NĂM 2020 Hưởng ứng tuần lễ Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2020

Chọn trang