Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Trụ sở chính

CÔNG TY CỐ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH

Tên công ty viết bằng tiếng Anh: QUANG BINH WATER SUPPLY JOINT STOCK COMPANY.
Tên công ty viết tắt: CÔNG TY CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH
Địa chỉ: Số 81 Lý Thường Kiệt, Phường Đồng Mỹ, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình
Điện thoại: (+84)052.3822620 - 3822354. Fax: (+84)052.3823292. Email: capnuocqb@gmail.com.