Thứ 3, ngày 18 tháng 1 năm 2022 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Trạm cấp nước Hoàn Lão

Thông báo sự cố đường ống

Thông báo: Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình kính thông báo: hiện nay tuyến đường ống D250 từ nhà máy nước Vạn Trạch đến xã Hải Phú bị sự cố do đơn vị thi công đường làm hỏng đường ống, Trạm Cấp nước Hoàn Lão đang tập trung nhân lực, máy móc để khắc phục nhằm cấp nước trở lại trong thời gian sớm nhất (dự kiến thời gian cấp nước trở lại lúc 18h00 ngày 26/8/2021) Trân trọng thông báo.