Thứ 4, ngày 19 tháng 1 năm 2022 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT

22/10/2021

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT Sự cố đường ống trên tuyến đường F325

Thông báo về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT của Chính phủ

16/09/2021

Thông báo về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT của Chính phủ Thông báo về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT của Chính phủ

THÔNG BÁO GHI ĐỌC CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN

13/09/2021

THÔNG BÁO GHI ĐỌC CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN Công ty Cổ phần Cấp nước thông báo ghi đọc chỉ số và thu tiền nước tại các khu vực thực hiện Chỉ thị 16

Thông báo tạm dừng cấp nước

04/09/2021

Thông báo tạm dừng cấp nước Sự cố đường D200 đường F325

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT

27/08/2021

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT Sự cố đường ống tại khu vực Hải Thành

Chọn trang