Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO

Thông báo về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT của Chính phủ

16/09/2021

Thông báo về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT của Chính phủ Thông báo về việc ghi chỉ số và thu tiền nước trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT của Chính phủ

THÔNG BÁO GHI ĐỌC CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN

13/09/2021

THÔNG BÁO GHI ĐỌC CHỈ SỐ VÀ THU TIỀN Công ty Cổ phần Cấp nước thông báo ghi đọc chỉ số và thu tiền nước tại các khu vực thực hiện Chỉ thị 16

Thông báo tạm dừng cấp nước

04/09/2021

Thông báo tạm dừng cấp nước Sự cố đường D200 đường F325

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT

27/08/2021

SỰ CỐ MẤT NƯỚC ĐỘT XUẤT Sự cố đường ống tại khu vực Hải Thành

THÔNG TIN TẠM DỪNG CẤP NƯỚC

26/08/2021

THÔNG TIN TẠM DỪNG CẤP NƯỚC SỰ CỐ ĐƯỜNG ỐNG TẠM DỪNG CẤP NƯỚC TẠI HOÀN LÃO

Chọn trang