Thứ 3, ngày 3 tháng 8 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

THÔNG BÁO

THƯ CÁO LỖI KHÁCH HÀNG

26/07/2021

THƯ CÁO LỖI KHÁCH HÀNG Với sự cố mất nước đột xuất tối ngày 25/7/2021, Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình xin cáo lỗi với toàn thể khách hàng sử dụng nước máy tại khu vực thành phố Đồng Hới.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC SẠCH

11/06/2021

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIÁ NƯỚC SẠCH CÔng ty Cổ phần thông báo thay đổi giá nước sạch kể từ ngày 13/6/2021.

Lắp đặt đồng hồ nước

29/06/2015

Lắp đặt đồng hồ nước 1/ Thủ tục gắn mới, nâng, dời, đổi cỡ đồng hồ nước cho hộ gia đình

Chọn trang