Thứ 6, ngày 19 tháng 10 năm 2018 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin tài chính

Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018

8/15/2018 10:32:23 AM

Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 NQB Công bố báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018

7/19/2018 1:40:43 PM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2018 NQB Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 2 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018

4/20/2018 8:50:25 AM

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2018 NQB Công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2018

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

3/23/2018 8:38:50 AM

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 NQB Công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2017 đã kiểm toán

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4

1/20/2018 3:13:03 PM

Công bố thông tin báo cáo tài chính Quý 4 NQB công bố thông tin báo cáo tài chính quý 4 năm 2017

Chọn trang