Thứ 3, ngày 13 tháng 4 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin tài chính

Công bố thông tin BCTC năm 2020

22/03/2021

Công bố thông tin BCTC năm 2020 NQB Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 4 NĂM 2020

19/01/2021

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 4 NĂM 2020 Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020

NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế qúy III/2020 so với cùng kỳ năm 2019

20/10/2020

NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế qúy III/2020 so với cùng kỳ năm 2019 NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế qúy III/2020 so với cùng kỳ năm 2019

Quyết đinh về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế

28/09/2020

Quyết đinh về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế Quyết đinh về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

05/08/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020 NQB Công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

Chọn trang