Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin tài chính

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020

05/08/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN NĂM 2020 NQB Công bố báo cáo tài chính soát xét bán niên 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020

17/07/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 2 NĂM 2020 NQB Công bố BCTC Q2 năm 2020

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020

21/04/2020

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2020 NQB Công bố thông tin Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2020

NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019

01/04/2020

NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 NQB Công bố báo cáo giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế năm 2019 so với năm 2018.

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019

27/03/2020

Công bố thông tin Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 NQB Công bố thông tin BCTC đã kiểm toán năm 2019

Chọn trang