Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin tài chính

NQB CỐNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019

4/19/2019 5:10:11 PM

NQB CỐNG BỐ THÔNG TIN BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1 NĂM 2019 Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 1 năm 2019

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018

3/25/2019 9:49:07 AM

CÔNG BỐ BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIỂM TOÁN 2018 NQB Công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018

1/18/2019 9:54:14 AM

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2018 NQB Công bố Báo cáo tài chính quý 4 năm 2018

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 3 NĂM 2018

10/19/2018 2:46:26 PM

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 3 NĂM 2018 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình (MCK: NQB) Công bố thông tin báo cáo tài chính quý 3 năm 2018

Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018

8/15/2018 10:32:23 AM

Công bố thông tin báo cáo tài chính soát xét bán niên 2018 NQB Công bố báo cáo tài chính bán niên 2018 đã được soát xét

Chọn trang