Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin tài chính

Công bố thông tin Báo cáo tài chính

12/08/2021

Công bố thông tin Báo cáo tài chính NQB Công bố thông tin Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 2 NĂM 2021

16/07/2021

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 2 NĂM 2021 Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình công bố thông tin báo cáo tài chính quý 2 năm 2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

16/04/2021

Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021 NQB Công bố thông tin Báo cáo tài chính quý 1 năm 2021

Công bố thông tin BCTC năm 2020

22/03/2021

Công bố thông tin BCTC năm 2020 NQB Công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 4 NĂM 2020

19/01/2021

NQB CÔNG BỐ THÔNG TIN BCTC QUÝ 4 NĂM 2020 Báo cáo Tài chính quý 4 năm 2020

Chọn trang