Chủ nhật, ngày 17 tháng 1 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

THÔNG BÁO XÁC NHẬN DAN SÁCH CỔ ĐÔNG

08/12/2020

THÔNG BÁO XÁC NHẬN DAN SÁCH CỔ ĐÔNG NQB Thông báo xác nhận dan sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

TB của trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

25/11/2020

TB của trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

19/11/2020

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

NQB Công bố thông tin bất thường

16/11/2020

NQB Công bố thông tin bất thường Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019

NQB Công bố thông tin bất thường

11/11/2020

NQB Công bố thông tin bất thường NQB thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt

Chọn trang