Thứ 7, ngày 26 tháng 9 năm 2020 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

18/09/2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG NQB Công bố thông tin về bổ nhiệm người nội bộ

Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp

06/08/2020

Thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp NQB thông báo thay đổi địa danh trụ sở chính của doanh nghiệp: Phường Đồng Mỹ thành phường Đồng Hải

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020

01/07/2020

Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 NQB Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán cho kỳ soát xét 6 tháng năm 2020 và báo cáo tài chính kết thúc năm 2020

BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ

18/06/2020

BỔ NHIỆM NGƯỜI NỘI BỘ NQB Công bố thông tin về bổ nhiệm mới, bổ nhiệm lại người nội bộ

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020

12/06/2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 NQB Công bố Nghị quyết đại hội, Biên bản đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Chọn trang