Thứ 2, ngày 27 tháng 5 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

Làm việc với lãnh đạo tỉnh

3/7/2018 11:18:58 AM

Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh thăm và làm việc với Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình

(NQB) Sáng nay ngày 7/3/2018 đồng chí Nguyễn Xuân Quang- UVTV Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Bình, thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình, cùng đi và tham dự có các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở: Kế hoạch- Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Cục Thuế Quảng Bình và lãnh đạo thành phố Đồng Hới, huyện Quảng Ninh, Bố Trạch. Về phía Ban lãnh đạo Công ty có các đồng chí Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát. Qua buổi làm việc đồng chí Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh đã đánh giá cao những thành tích của tập thể cán bộ CNV lao động công ty đã đạt được trong năm 2017, phát huy tinh thần đó tập thể cán bộ CNV lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2018. Những vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp đã được lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành quan tâm, tháo gở tạo diều kiện tối đa giúp doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng chí Lê Anh Dũng- Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, đề xuất lãnh đạo tỉnh và các ngành hổ trợ doanh nghiệp trong việc giải phóng mặt bằng, chính sách thuế tại doanh nghiệp, thay mặt tập thể cán bộ CNV, lao động trong doanh nghiệp cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh và các ngành đối với doanh nghiệp.

LVN

Các Tin đã đăng

  KỶ NIỆM NGÀY 22/12 12/22/2017 9:06:12 AM
  Tin từ HNX 7/20/2017 11:27:20 AM
  Du lịch, nghĩ dưỡng năm 2017 6/27/2017 3:26:38 PM
  TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2017 2/3/2017 5:11:54 PM
  Thăm tết các Nhà máy 1/25/2017 2:39:17 PM