Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông tin cổ đông

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

3/10/2019 4:48:23 PM

NQB Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Những tệp tin đính kèm:

NQB