Thứ 6, ngày 14 tháng 12 năm 2018 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Giá nước

Thông báo điều chỉnh giá nước

12/15/2016 2:33:50 PM

Thông báo Quyết định số: 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình, Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên đại bàn tỉnh Quảng Bình

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số: 37/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016, Quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Thực hiện quyết định của UBND tỉnh, kể từ ngày 28/11/2016 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình sẽ thực hiện áp dụng giá bán nước máy mới cho các đối tượng sử dụng.
Những tệp tin đính kèm:

NQB

Các Tin đã đăng