Thứ 4, ngày 8 tháng 12 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Câu hỏi thường gặp

Thông báo cắt nước

9/4/2021 8:26:20 AM

Sự cố đường ống cấp nước

TB: Hiện nay có sự cố vỡ đường ống D200 khu vực đường F325 Công ty cổ phần cấp nước tạm thời dừng cấp nước khu vực từ đường QL 1 A đến đường sắt, vì vậy khu vực này tạm thời mất nước. Chúng tôi đang tập trung xử lý để cấp nước trở lại trong thời gian sớm nhất. Kính thông báo để quý khách hàng được biết!

NQB

Các Tin đã đăng