Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

2/25/2021 8:52:04 AM

Công ty CỔ phần Cấp nước Quảng Bình, thông báo tuyển dụng lao động Công nghệ thông tin năm 2021

NQB

Các Tin đã đăng

  PHÒNG CHỐNG VIRUS COVID-19 2/21/2020 11:03:41 AM
  ĐIỀU LỆ CÔNG TY 7/19/2019 2:34:59 PM
  CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 12/29/2016 4:14:07 PM
  Mẫu GCNSH cổ phần CK 7/10/2015 9:28:16 AM