Thứ 7, ngày 16 tháng 10 năm 2021 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG NĂM 2020

11/10/2020 1:58:07 PM

Công ty Cổ phần Cấp nước Quảng Bình có nhu cầu tuyển dụng kỹ sư phần mềm và hệ thống thông tin, có yêu cầu theo thông báo.

- Lao động sau khi được tuyển dụng được ký kết hợp đồng lao động và hưởng các quyền lợi theo quy định của pháp luật hiện hành; có cơ hội thăng tiến.

NQB

Các Tin đã đăng

  PHÒNG CHỐNG VIRUS COVID-19 2/21/2020 11:03:41 AM
  ĐIỀU LỆ CÔNG TY 7/19/2019 2:34:59 PM
  CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015 12/29/2016 4:14:07 PM
  Mẫu GCNSH cổ phần CK 7/10/2015 9:28:16 AM