Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2017

2/3/2017 5:11:54 PM

Ra quân trồng cây đầu năm 2017


Sáng ngày 2 tháng 2 năm 2017, Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đã tổ chức ra quân đầu năm, hưởng ứng phát động Tết trồng cây của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công ty đã tổ chức trồng cây tại Nhà máy nước Hoàn Lão, huyện Bố Trạch. Đồng chí Lê Anh Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng tập thể Ban lãnh đạo Công ty, Trưởng các Phòng Ban và Người lao động đã tham gia Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ kính yêu". Đây là việc làm thường xuyên và  có ý nghĩa giáo dục đối thế hệ trẻ Người lao động Công ty.

LVN