Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

LỄ ĐÓN NHẬN CHỨNG CHỈ ISO 9001:2015

12/28/2016 2:07:02 PM

Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tổ chức lễ đón nhận Chứng chỉ ISO 9001:2015


(NQB) Nhằm đẩy nhanh cải cách thủ tục hành chính, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đã quyết định triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2015 vào hoạt động sản xuất của Công ty. Ngày 28 tháng 12 năm 2016 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình đã tổ chức Lễ đón nhận Chứng chỉ ISO 9001:2015. Việc xây dựng thành công và áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO 9001:2015 không chỉ là bằng chứng cho quá trình phấn đấu không ngừng vì chất lượng sản phẩm dịch vụ mà còn là cánh cửa mở, là yêu cầu cấp thiết cho thương hiệu của Cấp nước Quảng Bình. Những lợi ích thiết thực sau khi áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 giúp cho doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc; phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc; phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong công ty; hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm; giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm; tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả; nâng cao uy tín, hình ảnh của Công ty đối với khách hàng.

LVN