Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG NĂM 2017

9/27/2017 3:08:13 PM

Nâng cao nhận thức cho người lao động về an toàn vệ sinh lao động

NQB.

Sáng ngày 23/9/2017 Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình phối hợp với Sở Lao động TBXH tỉnh Quảng Bình tổ chức huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động trong doanh nghiệp. Ông Đoàn Xuân Toản Chánh Thanh tra Sở LĐTBXH trực tiếp truyền đạt pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. Đây là việc làm thường xuyên được Ban Lãnh đạo đơn vị và Tổ chức Công đoàn hết sức quan tâm. Qua khóa huấn luyện người lao động nâng cao nhận thức về công tác an toàn, vệ sinh lao động, nhằm giảm thiểu rủi ro, tai nạn lao động trong quá trình lao động, sản xuất.

 

 

 

 

 

 

 

 

LVN

Các Tin đã đăng

  Tin từ HNX 7/20/2017 11:27:20 AM
  Du lịch, nghĩ dưỡng năm 2017 6/27/2017 3:26:38 PM
  TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2017 2/3/2017 5:11:54 PM
  Thăm tết các Nhà máy 1/25/2017 2:39:17 PM
  CÔNG TÁC CÁN BỘ NĂM 2016 12/28/2016 10:07:14 AM