Thứ 2, ngày 24 tháng 6 năm 2019 - CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI WEBSITE CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC QUẢNG BÌNH.

Tin tức và sự kiện

Du lịch, nghĩ dưỡng năm 2017

6/27/2017 3:26:38 PM

Công đoàn Công ty và chuyên môn đồng cấp tổ chức cho CB, CNV lao động tham quan, nghỉ dưỡng ở nước ngoài

Singapore tháng 6 năm 2017

(NQB) Công đoàn Công ty và Ban lãnh đạo Công ty đã tổ chức cho Cán bộ CNV, người lao động Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình tham quan, du lịch tại 2 nước Malaysia và Singapore từ ngày 9/6/2017 đến ngày 15/6/2017.

NQB